O nas

Jesteśmy polskim głosem branży motoryzacyjnej. Reprezentujemy 164 największych graczy przemysłu i rynku części motoryzacyjnych generujących rokrocznie obroty o wartości blisko 140 mld złotych, tworzących ponad 330 000 miejsc pracy. Należymy do największych europejskich organizacji związanych z sektorem części motoryzacyjnych – CLEPA i FIGIEFA, mających realny wpływ na decyzje legislacyjne dotyczące branży na szczeblu międzynarodowym.

Dzięki współpracy producentów z dystrybutorami oraz warsztatami powstała największa organizacja firm reprezentująca branżę automotive w zakresie produkcji, handlu i usług sektora części zamiennych. SDCM to przedsięwzięcie firm często konkurujących ze sobą, świadomych jednak znaczenia i doniosłości wynikających z połączenia sił. Taka reprezentacja jaką stanowi SDCM z jednej strony zobowiązuje do odpowiedzialnego działania, z drugiej pozwala wyrażać opinie i wiążące stanowiska w imieniu całej branży motoryzacyjnej w Polsce.

Skupiamy zarówno firmy działające w segmencie osobowym, jak i ciężarowym, których łączne udziały w rynku motoryzacyjnym stanowią blisko 80%.

Nasza misja

Realny wpływ na procesy legislacyjne na szczeblu krajowym i europejskim

Praca nad zapewnieniem spójnego i konsekwentnego rozwoju handlu międzynarodowego i globalnej harmonizacji technicznej

Promowanie innowacji i prac w obszarze B+R

Działania na rzecz rozwoju przemysłu i rynku części motoryzacyjnych

Aktywności informacyjne i wizerunkowe mające na celu wzrost świadomości o bieżącej sytuacji, szansach i zagrożeniach dla przemysłu i rynku motoryzacyjnego

Realizacja zawsze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i prawem antymonopolowym

Jak działa Stowarzyszenie?

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą reprezentanci największych firm motoryzacyjnych. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków, które tworzy politykę Stowarzyszenia.

Zespoły Doradcze powoływane w ramach stowarzyszenia wypracowują stanowiska w wybranych obszarach dedykowanych poszczególnym zagadnieniom, które następnie są prezentowane decydentom.

Jesteśmy organizacją pozarządową. Wszystkie środki pozyskane ze składek członkowskich są przeznaczane na ochronę praw i interesów naszych Członków.

Zarząd

Krzysztof Soszyński

Prezes Zarządu (Inter Cars)

Mariusz Dankowski

Członek Zarządu (Groupauto Polska)

Witold Piestrzeniewicz

Członek Zarządu (KYB Europe)

Adam Kapek

Członek Zarządu (Moto – Profil)

Jarosław Tunkiel

Członek Zarządu (Nissens)