PRZEMYSŁ CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH

SDCM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych CLEPA (European Association of Automotive Suppliers). Członkostwo to znacznie wzmacnia głos producentów części działających w Polsce, jednego z wiodących krajów w produkcji części motoryzacyjnych. Dzięki współpracy z CLEPA, a dalej z innymi organizacjami europejskimi, Stowarzyszenie jest w stanie dużo osiągnąć w wielu znaczących dla branży obszarach, tj. np. wzrost zatrudnienia, szkolenia i przystosowanie pracowników do rozwoju ery cyfrowej oraz odgrywanie wiodącej roli w procesie dekarbonizacji. CLEPA reprezentuje środowisko MSP w dziedzinie globalnej harmonizacji, handlu i konkurencyjności.

Poprzez udział w europejskich inicjatywach jak GEAR 2030, Członkowie SDCM mają możliwość udziału w rozwoju takich obszarów jak napędy elektryczne, łączność z pojazdem, autonomiczna jazda, zaawansowane technologie i materiały, oraz w kształtowaniu przyszłych ram prawnych dla branży motoryzacyjnej.