Nasza misja

  • Ochrona praw i interesów sektora motoryzacyjnego
  • Wpływanie na procesy legislacyjne na szczeblu krajowym
  • Wspieranie procesu decyzyjnego UE i ONZ oraz aktywny wpływ na kształtowanie europejskich przepisów dotyczących branży motoryzacyjnej
  • Opiniowanie aktów prawnych
  • Praca nad zapewnieniem spójnego i konsekwentnego rozwoju handlu międzynarodowego oraz globalnej harmonizacji technicznej
  • Promowanie innowacji i prac w obszarze B+R
  • Działania na rzecz rozszerzenia rynku wzrostu popytu na części motoryzacyjne
  • Działania informacyjne i wizerunkowe mające na celu wzrost świadomości o rynku niezależnym

Zawsze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i prawem antymonopolowym.