O nas

Należymy do największych Europejskich organizacji związanych z tym sektorem – CLEPAFIGIEFA, mających realny wpływ na rozmaite decyzje legislacyjne dotyczące branży na szczeblu międzynarodowym.

Dzięki zawiązaniu przez dystrybutorów i producentów Stowarzyszenia powstała najszersza organizacja firm reprezentująca branżę motoryzacyjną w zakresie dystrybucji części oraz ich produkcji. Jest ona wspólnym przedsięwzięciem firm konkurujących ze sobą jednakże potrafiących dostrzec takie obszary, w których należy działać razem. Taka reprezentacja, jaką stanowi SDCM, z jednej strony zobowiązuje do odpowiedzialnego działania, z drugiej pozwala wyrażać opinie i wiążące stanowisko w imieniu całej branży motoryzacyjnej w Polsce. Obecnie nasza organizacja reprezentuje ponad 100 podmiotów.

Skupiamy zarówno firmy działające w segmencie osobowym jak i ciężarowym, których łączne ich udziały w rynku motoryzacyjnym stanowią blisko 80%!