O nas

Jesteśmy polskim głosem branży motoryzacyjnej. Reprezentujemy 154 największych graczy przemysłu i rynku części motoryzacyjnych o wartości blisko 140 mld złotych rocznie, tworzących 300 000 miejsc pracy. Należymy do największych europejskich organizacji związanych z sektorem części motoryzacyjnych – CLEPA i FIGIEFA, mających realny wpływ na decyzje legislacyjne dotyczące branży na szczeblu międzynarodowym.

Dzięki współpracy producentów z dystrybutorami oraz warsztatami powstała największa organizacja firm reprezentująca branżę automotive w zakresie produkcji, handlu i usług sektora części zamiennych. SDCM to przedsięwzięcie firm często konkurujących ze sobą, świadomych jednak znaczenia i doniosłości wynikających z połączenia sił. Taka reprezentacja jaką stanowi SDCM z jednej strony zobowiązuje do odpowiedzialnego działania, z drugiej pozwala wyrażać opinie i wiążące stanowiska w imieniu całej branży motoryzacyjnej w Polsce.

Skupiamy zarówno firmy działające w segmencie osobowym, jak i ciężarowym, których łączne udziały w rynku motoryzacyjnym stanowią blisko 80%.

Nasza misja

Realny wpływ na procesy legislacyjne na szczeblu krajowym i europejskim

Praca nad zapewnieniem spójnego i konsekwentnego rozwoju handlu międzynarodowego i globalnej harmonizacji technicznej

Promowanie innowacji i prac w obszarze B+R

Działania na rzecz rozwoju przemysłu i rynku części motoryzacyjnych

Aktywności informacyjne i wizerunkowe mające na celu wzrost świadomości o bieżącej sytuacji, szansach i zagrożeniach dla przemysłu i rynku motoryzacyjnego

Realizacja zawsze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i prawem antymonopolowym

Jak działa Stowarzyszenie?

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą reprezentanci największych firm motoryzacyjnych. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków, które tworzy politykę Stowarzyszenia.

Zespoły Doradcze powoływane w ramach stowarzyszenia wypracowują stanowiska w wybranych obszarach dedykowanych poszczególnym zagadnieniom, które następnie są prezentowane decydentom.

Jesteśmy organizacją pozarządową. Wszystkie środki pozyskane ze składek członkowskich są przeznaczane na ochronę praw i interesów naszych Członków.

Zarząd

Alfred Franke

Prezes Zarządu

Mariusz Dankowski

Członek Zarządu (Groupauto Polska)

Krzysztof Soszyński

Członek Zarządu (Inter Cars S.A.)

Sławomir Weleziński

Członek Zarząd (Delphi Technologies)

Witold Piestrzeniewicz

Członek Zarządu (KYB Europe)