Koalicja Prawo do Naprawy

Do jednej z pierwszych i zarazem najważniejszych inicjatyw SDCM należy utworzenie w Polsce i koordynowanie działalności Koalicja Prawo do Naprawy. W jej ramach Stowarzyszenie aktywnie działało na rzecz wprowadzenia takich regulacji prawnych, jak tzw. nowe GVO (Rozporządzenie o Wyłączeniach Blokowych w Motoryzacji 461/2010 wraz z wytycznymi do tego rozporządzenia) oraz poprawki do Rozporządzenia Euro 5/6.

Prawo do Naprawy