Kampania ABS

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych jest także inicjatorem Kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu, która stanowi jeden z elementów szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Głównych celem kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu, w skrócie zwanej ABS, jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego związku pomiędzy stanem technicznym samochodu, a bezpieczeństwem oraz wykształcenie wśród kierowców nawyku regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdów.

Akademia Bezpiecznego Samochodu