Forum Motoryzacja dla Wszystkich

W 2010 roku powstała inicjatywa Forum Motoryzacja dla wszystkich. Dzięki tej platformie Stowarzyszenie umożliwia wybitnym osobistościom świata motoryzacji wymianę poglądów i poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przed polską motoryzacją w najbliższych latach. Forum skupia organizacje społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców, podmioty działające w sektorze motoryzacyjnym, przedstawicieli konsumentów, autorytety w dziedzinie motoryzacji. Takie połączenie sił pozwoli na komentowanie bieżących wydarzeń oraz wskazywanie problemów i poszukiwanie ich rozwiązań.