DOŁĄCZ DO STOWARZYSZENIA – CZŁONKOSTWO W SDCM TO MĄDRA INWESTYCJA

SDCM jest wspólnym przedsięwzięciem firm na co dzień często ze sobą konkurujących, jednakże potrafiących dostrzec takie biznesowe obszary, w których należy działać razem.
Początkowo Stowarzyszenie powstało jako reprezentacja największych dystrybutorów części motoryzacyjnych. Z czasem do organizacji zaczęły dołączać mniejsze firmy, świadome potrzeby wspólnej reprezentacji i wspólnego działania. Kolejnym krokiem było poszerzenie Stowarzyszenia o producentów części.
Członkostwo w Stowarzyszeniu daje możliwość nawiązania nieformalnych relacji z obecnymi lub potencjalnymi partnerami handlowymi. Zapewnia też swoim członkom dostęp do informacji na temat rynku motoryzacyjnego i jego otoczenia, stwarzając równocześnie szansę na jego kształtowanie.
Chcielibyśmy, by Państwa firma również mogła za naszym pośrednictwem wypowiadać się w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że Państwa doświadczenie może być bardzo cenne, a wkład merytoryczny w podejmowane działania nieoceniony. Zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.