SDCM

XII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Kongres szyty na miarę

Tylko kilka tygodni pozostało do największego kongresu branży motoryzacyjnej w Polsce. W dniach 8-9 listopada 2017 r. do Warszawy zawita ponad 800 uczestników wydarzenia, z największymi graczami rynku części motoryzacyjnych na czele.
SDCM

Bezpieczny Warsztat: inicjatywa, która łączy

SDCM ponownie koncentruje niezależny rynek motoryzacyjny wokół ambitnego celu: przełamania stereotypów i uświadomienia kierowcom, że warto zaufać niezależnym serwisom samochodowym. Za pomocą kolejnej, już trzeciej edycji konkursu „Bezpieczny Warsztat” stowarzyszenie pokazuje, że znakomicie zarządzane, oferujące wysoki standard usług warsztaty, będące bezpośrednią konkurencją dla ASO można znaleźć w całej Polsce.
SDCM

Strasząc cmentarzami i częściami z Azji

Jakiś czas temu pisaliśmy o pojawiających się postulatach wprowadzenia w Polsce obowiązkowej certyfikacji krajowej. Temat ten budzi sporo emocji, powodując artykułowanie coraz mniej uzasadnionych argumentów za jej wprowadzeniem, ale również wprowadzaniem w błąd opinii publicznej poprzez sugerowanie, że w Europie obowiązują inne niż w Polsce przepisy dotyczące homologacji części. Oto niektóre z nich wraz z krótkim omówieniem.
SDCM

Kto straci a kto zyska na ustawie o elektromobilności?

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przeszedł przez uzgodnienia międzyresortowe. Zakończył się również czas na składanie opinii w ramach konsultacji publicznych. Co obecnie wiemy na temat tego projektu ustawy?
SDCM

Trwają poszukiwania najbepieczniejszego warsztatu w Polsce!

Nastawiony na potrzeby klientów, przyjazny dla środowiska, głodny szkoleń i wiedzy, ale przede wszystkim… bezpieczny. Taki powinien być nowoczesny warsztat. Serwisów, które łączą w sobie te cechy poszukuje SDCM, organizator konkursu „Bezpieczny Warsztat 2017”.
SDCM

Członkowie SDCM beneficjentami konkursu INNOMOTO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę przedsiębiorstw, które zakwalifikowano do otrzymania dofinansowania w ramach programu INNOMOTO.

Zadaniem tego konkursu, było wsparcie finansowe przedsiębiorców z sektora motoryzacji, zainteresowanych inwestycjami w innowacje i rozwój. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 87 wniosków, do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszły 84 wnioski, a do drugiego – oceny panelowej – 54 wnioski. Finalnie w konkursie zostało nagrodzonych 47 projektów, czyli więcej niż połowa początkowej puli.

– Z dużym entuzjazmem przyjęliśmy wiadomość, iż projekt Valeo został bardzo wysoko oceniony w pierwszej edycji konkursu INNOMOTO i ostatecznie zakwalifikowany do dofinansowania. Jest to kolejny dowód na to, iż zakłady Valeo w Polsce i ulokowane w nich centra badawczo-rozwojowe otrzymują zlecenia branżowe oraz realizują wysoce innowacyjne projekty dla przemysłu motoryzacyjnego całej Europy. Muszę bardzo mocno podkreślić, iż na wielkie uznanie zasługuje uruchomienie takiego programu w naszym kraju. Jako, że osobiście byłem członkiem zespołu sterującego pracującym nad tworzeniem oraz uruchomieniem INNOMOTO dla branży motoryzacyjnej doskonale wiem ile wysiłku i starań włożyły w tę kwestię organizacje branżowe, w tym SDCM – powiedział Marek Potoczny Krajowy Dyrektor Funduszy Publicznych i Projektów Przemysłowych w firmie Valeo.

– Dofinansowanie w ramach INNOMOTO jest dla nas ogromnym sukcesem. Cieszy on tym bardziej, że w programie wzięły udział duże spółki, które przedstawiły wiele interesujących i innowacyjnych projektów. Zaangażowanie SDCM w ten projekt oraz podobne inicjatywy jest bardzo pożądane, bowiem działania takie wspierają innowacyjność w motoryzacji – wskazał Tomasz Hajduk, współwłaściciel firmy WESEM.

Pieniądze, które trafią do przedsiębiorców działających na polskim rynku to dopiero pierwsza transza projektu. Konkurs INNOMOTO będzie miał kolejne edycje mające na celu wspieranie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, a w efekcie wzrost konkurencyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie 2026 roku.

– Cieszy nas, że swoje wnioski w konkursie złożyło tak wiele firm działających na rynku motoryzacyjnym. SDCM jako jedna z organizacji zaangażowanych w pracę na rzecz ustanowienia programu sektorowego INNOMOTO, z dużym zadowoleniem przyjęło fakt, iż projekty na konkurs przygotowali także członkowie naszego Stowarzyszenia, ponieważ łatwo nie było. Faktycznie dwuletnia praca SDCM przy tworzeniu tego programu była dużym wysiłkiem poniesionym właśnie po to, aby branża motoryzacyjna mogła z niego skorzystać – mówi Alfred Franke, Prezes SDCM, a jednocześnie jeden z członków Komitetu Sterującego tego programu. – Niestety projekt nie jest doskonały, między innymi dlatego, że przy jego tworzeniu ścierały się poglądy różnych współtworzących go organizacji. – dodaje Franke.

Niedoskonałości programu sektorowego INNOMOTO, zgłaszane przez przedsiębiorstwa dotyczyły przede wszystkim skomplikowanej procedury składania wniosków oraz czasu oczekiwania na zakończenie konkursu i wypłatę przyznanych środków.

– Z jednej strony wymogi programu stawiają wysoką poprzeczkę małym firmom, z drugiej strony z punktu widzenia dużych firm, cały proces decyzyjny trwa zbyt długo, co było wyraźnie podkreślane przez uczestników XI Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, zorganizowanego w grudniu 2016 r. przez SDCM. – mówi Alfred Franke – Najgorsze jednak jest to, iż pewne obszary związane z logistyką na etapie dystrybucji produktu zostały usunięte z zakresu obszarów badawczych objętych programem. Niemniej jednak cieszymy się, że dofinansowanie otrzymają również członkowie SDCM. Mamy jednocześnie nadzieję, że kolejne edycje konkursu spotkają się z jeszcze większym zainteresowaniem z ich strony.

SDCM

Umowa, dzięki której opłaci się certyfikować części w Polsce

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) oraz Instytut Transportu Samochodowego (ITS) podpisały porozumienie, dzięki któremu producenci i dystrybutorzy części będą mogli certyfikować swoje produkty w polskich laboratoriach.
SDCM

Segment rynku, w którym ścierają się sprzeczne interesy trzech stron

Zewnętrzne części zamienne to tylko fragment rynku motoryzacyjnego, ale dla wielu firm jest to bardzo ważny segment. Warto zauważyć, że w tym roku obchodzimy okrągłą, 10. rocznicę dużego sukcesu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych ściśle związanego z tą gałęzią rynku, a precyzyjniej mówiąc, z wprowadzeniem tak zwanej Klauzuli Napraw.