HANDEL CZĘŚCIAMI MOTORYZACYJNYMI

Dzięki przynależności Stowarzyszenia do międzynarodowej federacji FIGIEFA (International Federation of Independent Automotive Aftermarket Distributors) niezależny rynek motoryzacyjny wraz z łańcuchem operatorów zyskuje znaczący wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu Europejskim.
Stowarzyszenie zostało powołane jako reprezentacja niezależnego rynku motoryzacyjnego (IAM) tworzonego przez zróżnicowane pod względem wielkości firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Obecnie specyfika rynku IAM nie jest powszechnie znana szerszej grupie osób mającej wpływ na regulacje prawne. Tym samym niedocenione jest znaczenie sektora niezależnego dla gospodarki i społeczeństwa, a prawodawstwo dotyczące IAM jest niespójne, a nawet dyskryminujące.