Do Sejmu trafił projekt ustawy wprowadzającej obowiązek posiadania kas online przez warsztaty samochodowe.

Obowiązek ten spowoduje jedynie dodatkowe obciążenie finansowe dla firm rzetelnie wywiązujących się z obowiązków fiskalnych. Zaproponowany zapis nie spowoduje uszczelnienia wpływów z podatków, bo w tym zakresie skuteczny jest JPK wprowadzony dla warsztatów z początkiem bieżącego roku. Paradoksalnie, zapisy tej ustawy w żaden sposób nie dotkną szarej strefy. Problemem jest to, że szara strefa nie jest tam, gdzie definiuje to rząd, czyli w sektorze napraw eksploatacyjnych. Szara strefa dotyczy rynku napraw powypadkowych. W tym temacie SDCM intensyfikuje swoje działania.

Obecny projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje obowiązek wprowadzenia kas online dla branży budowlanej, a więc jednej z najbardziej narażonych na zjawisko szarej strefy branż z dniem 31 grudnia 2019 r., jednocześnie zaś dla warsztatów samochodowych o rok wcześniej. Wydaje się to nieuzasadnionym piętnowaniem, naznaczaniem i stygmatyzowaniem warsztatów samochodowych. – podkreśla Prezes SDCM Alfred Franke

Występując w obronie warsztatów SDCM wystosowało pismo do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego apelując o wykreślenie niekorzystnych zapisów z projektu ustawy, a co najmniej o wydłużenie terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży online do końca 2019 r.