Więcej informacji na http://apra.org/page/2018symposium