Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych po raz pierwszy koncentruje znane organizacje i instytucje wokół zagadnień związanych z branżą automotive, organizując dwunasty Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Wydarzenie jest okazją do podsumowania aktualnej sytuacji przemysłu i rynku części oraz do poczynienia prognoz co do kierunków rozwoju w przyszłości. Co odróżnia Kongres od innych spotkań przedstawicieli branży automotive?

W ciągu roku odbywa się wiele konferencji poświęconych tematyce motoryzacyjnej, przez co odbiorcy mają problem z odróżnieniem spotkań merytorycznych od tych skupionych jedynie wokół promocji marek organizatorów. Instytucje i organizacje świadome problemu, zainspirowane przez SDCM, postanowiły zorganizować jedną, wspólną konferencję, poświęconą w całości zagadnieniom związanym z branżą automotive, oszczędzając tym samym czas i pieniądze samych zainteresowanych.

Jeśli chcesz posiąść konkretną, przydatną wiedzę – jest to spotkanie właśnie dla Ciebie.
Formuła wydarzenia to przede wszystkim sesje tematyczne, którym towarzyszyć będą liczne panele dyskusyjne. W ramach kongresu przewidziano również debaty ekspercie, unikatowe spotkania B2B, których celem jest wsparcie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji pomiędzy przedstawicielami branży.

Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, mimo swojej kilkunastoletniej tradycji, stale ewoluuje, dopasowując się tym samym do zmieniających się potrzeb branży i jej przedstawicieli. W tym roku organizatorzy wydarzenia, mając na uwadze kłopoty kadrowe, z którymi boryka się sektor motoryzacyjny, postanowili opracować specjalną sesję poświęconą kobietom – „Siła kobiet w męskiej branży”. Dyskusję poprowadzą profesjonalne mentorki. W gronie uczestniczek panelu zobaczymy kobiety sukcesu, znane i uznane w branży, a wszystko po to, by zachęcić kobiety do podjęcia pracy właśnie w branży motoryzacyjnej.

Wśród 800 uczestników wydarzenia znajdą się m.in. przedstawiciele zarządów największych firm przemysłu motoryzacyjnego oraz najważniejszych instytucji mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój branży. Przy projekcie współpracują także znane organizacje, m. in: PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu), STM (Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej), Organizacja Warsztatów Motoryzacyjnych MOVEO, ITS (Instytut Transportu Samochodowego), Koalicja Bezpieczni w Pracy, SKFS (Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych) oraz europejskie organizacje takie, jak CLEPA, FIGIEFA czy APRA. Do grona współorganizatorów zaproszono także Wojskową Akademię Techniczną i Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej. Każda z wymienionych organizacji będzie gospodarzem własnej sesji tematycznej. Sesje te będą odbywać się w osobnych salach, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł zdecydować, w której z nich chce wziąć udział.

Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Sound Garden Hotel w Warszawie.