Parlament Europejski otwiera drogę dostępu do informacji technicznej dla motocykli

20 listopada eurodeputowani większością głosów przyjęli końcowy raport Wima van de Campa (z holenderskiej partii EPP) dotyczący homologacji oraz nadzoru rynku pojazdów dwu- i trzykołowych oraz czterokołowców.

Nowe przepisy ustanawiają bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz norm emisji spalin dla pojazdów kategorii L. Tym samym Parlament potwierdza włączenie Rozdziału XV dotyczącego dostępu do informacji technicznej, który od 1 stycznia 2016 roku nakłada na producentów pojazdów obowiązek udostępniania niezależnym operatorom, poprzez swoje strony internetowe, informacji technicznej dla motocykli. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż do tej pory nie było żadnych przepisów regulujących dostęp do informacji technicznej dla tego typu pojazdów.

Parlament Europejski poparł również obowiązkowe zastosowanie systemu ABS we wszystkich nowych motocyklach o silnikach powyżej 125cm3 pojemności. Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami w celu opracowania przepisów wykonawczych.

W celu zmniejszenia poziomu emisji spalin, zaostrzono wymogi dotyczące emisji w odniesieniu do pojazdów kategorii L. Od 2014 roku dla nowych typów skuterów oraz lekkich pojazdów czterokołowych zaczną obowiązywać standardy zawarte w Euro 3. Normy emisji spalin ustanowione przez Euro 4 zaczną obowiązywać odpowiednio dla motocykli, pojazdów trójkołowych oraz ciężkich pojazdów czterokołowych w 2016 roku dla nowo homologowanych pojazdów, a w 2018 roku dla skuterów oraz lekkich pojazdów czterokołowych.

Przyjęte przepisy będą również nakładały obowiązek zachowania zgodności ze standardami Euro 5 dla pojazdów kategorii L oraz dla wszystkich nowo homologowanych pojazdów do 2020 roku. Ponadto, do 1 stycznia 2016 Komisja zobowiązała się przeprowadzić badania efektywności środowiskowej.

Kolejne działania: Przepisy muszą zostać zatwierdzone przez Radę Ministrów, jako część zwykłej procedury ustawodawczej (kodecyzji). Przepisy wykonawcze są obecnie przygotowywane przez Komisję i będą gotowe do 2014 roku.