SDCM

Kto wspiera gospodarkę?

Sektor niezależny branży motoryzacyjnej, tworzony w głównej mierze przez producentów części i urządzeń warsztatowych, dystrybutorów oraz niezależne warsztaty, odgrywa istotną rolę zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla użytkowników samochodów. Dowodzi tego ostatni raport przygotowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
Akademia Bezpiecznego Samochodu

Inicjatywy SDCM

Do jednej z pierwszych i zarazem najważniejszych inicjatyw SDCM należy utworzenie w Polsce i koordynowanie działalności Koalicja Prawo do Naprawy. W jej ramach Stowarzyszenie aktywnie działało na rzecz wprowadzenia takich regulacji prawnych, jak tzw. nowe GVO (Rozporządzenie o Wyłączeniach Blokowych w Motoryzacji 461/2010 wraz z wytycznymi do tego rozporządzenia) oraz poprawki do Rozporządzenia Euro 5/6.