SDCM

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych z Dekadą Działań BRD

W środę 11 maja na terenie Sejmu RP odbyła się inauguracja Dekady Działań Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w marcu 2010 roku oficjalnie ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.