SDCM

Kolejni dołączają do SDCM

SDCM stale powiększa liczbę swoich członków